ΑΔΑ: Β4ΛΒΟΡ0Ρ-ΦΦ1 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Ευθυμίου Βασίλειου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών και τουριστικών εκθετηρίων για τα έτη 2011 και 2012

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/06/2012 15:51:29

Leave Comment