ΑΔΑ: Β4ΛΒΟΡ0Ρ-Ε4Ο – Θέμα: Περί της ακυρώσεως του διαγωνισμού για το έργο και της ανάθεσης κατάρτισης νέας μελέτης για την ως άνω προμήθεια.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/06/2012 14:05:34

Leave Comment