ΑΔΑ: Β4ΛΒΟΡ0Ρ-976 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΟΥΣΩΣ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τουριστικών εκθετηρίων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/06/2012 15:18:21

Leave Comment