ΑΔΑ: Β4ΛΤΟΡ0Ρ-8ΩΨ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΑΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση container για την εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών από τα πλοία στο Νέο Λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/06/2012 15:10:52

Leave Comment