ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΡ0Ρ-ΝΕΛ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της ΣΚΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/06/2012 12:43:22

Leave Comment