ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡ0Ρ-ΛΛΛ – Θέμα: Περί της εξέτασης της αιτήσεως του κου Ξενάριου Ιωάννη για την μείωση του μισθώματος για το περίπτερο στον νέο λιμένα Μυκόνου και την παραχώρηση χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/06/2012 11:58:10

Leave Comment