ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡ0Ρ-ΗΡΝ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Σωματείου Αγ.Νικόλαος-Αγ.Απόστολος για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την πρυμνοδέτηση των αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών του συλλόγου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/06/2012 11:49:38

Leave Comment