ΑΔΑ: Β4Λ9ΟΡ0Ρ-ΡΕΖ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του NIKOLOPOULOU SPIROU E για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/06/2012 15:58:08

Leave Comment