ΑΔΑ: Β4Λ9ΟΡ0Ρ-ΛΩ7 – Θέμα: Περί της καταβολής εξόδων παράστασης στον Αντιπρόεδρο του Δ.Λ.Τ.Μ. και αποζημίωσης συμμετοχής στα Διοικητικά Συμβούλιο στα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/06/2012 16:09:04

Leave Comment