ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ0Ρ-ΨΩΕ – Θέμα: Περί της επανεξέτασης των αποφάσεων 52-53-54-55-56-57-58-59-61-62/2012 του ΔΣ του Δ.Λ.Τ.Μ. ως προς το αντίτιμο της παραχώρησης.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/06/2012 12:29:47

Leave Comment