ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ0Ρ-Γ57 – Θέμα: Περί της καταβολής εξόδων παράστασης στον Αντιπρόεδρο του Δ.Λ.Τ.Μ. και αποζημίωσης συμμετοχής στα Διοικητικά Συμβούλιο στα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/06/2012 12:47:30

Leave Comment