ΑΔΑ: Β4Λ1ΟΡ0Ρ-Γ67 – Θέμα: Περί της οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού φρεατίων και ομβρίων υδάτων στην περιοχή του λιμένα Τούρλου Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/06/2012 14:02:42

Leave Comment