ΑΔΑ: Β4Λ1ΟΡ0Ρ-Δ7Β – Θέμα: Περί της οικονομικής προσφοράς για την επισκευή λιθόκτιστων τοιχείων στο χώρο στάθμευσης του παλαιού λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/06/2012 14:26:13

Leave Comment