ΑΔΑ: Β4Λ1ΟΡ0Ρ-Χ9Ρ – Θέμα: Περί της εκτέλεσης εργασιών για τον καθαρισμό των παραλιακών οδών στην περιοχή του Τούρλου Μυκόνου λόγο της θεομηνίας στις 4/2/2011

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/06/2012 13:59:17

Leave Comment