ΑΔΑ: Β4Λ0ΟΡ0Ρ-ΞΛΨ – Θέμα: Περί της οικονομικής προσφοράς για την σύνταξη διαγράμματος εξομοίωσης χώρων με χερσαία ζώνη λιμένα.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/06/2012 12:33:25

Leave Comment