ΑΔΑ: Β4Λ0ΟΡ0Ρ-ΨΚΔ – Θέμα: Περί της οικονομικής προσφοράς για την επισκευή και συντήρηση μεταλλικών ραφιών στην αποθήκη του Δ.Λ.Τ.Μ. στο νέο λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/06/2012 12:37:24

Leave Comment