ΑΔΑ: Β4Λ0ΟΡ0Ρ-ΦΕΧ – Θέμα: Περί της αιτήσεως για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για το έτος 2012 στην προβλήτα του Πλατύ Γιαλού

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/06/2012 09:23:58

Leave Comment