ΑΔΑ: Β4ΓΠΟΡ0Ρ-ΝΕ7 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καταγραφικού κασετοφώνου συνεδριάσεων, προϋπολογισμού 300,74 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/08/2012 13:45:37

Leave Comment