ΑΔΑ: Β4ΓΟΟΡ0Ρ-ΥΗΚ – Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση περίληψης πρόχειρου διαγωνισμού με θέμα: Προμήθεια Εξοπλισμού Ελέγχου Χειραποσκευών με ακτίνες Χ», προϋπολογισμού 82,36 ευρώ»

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/08/2012 15:06:27

Leave Comment