ΑΔΑ: Β4ΓΛΟΡ0Ρ-7ΚΡ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης παροχής υπηρεσίας μεταφοράς υλικών, προϋπολογισμού 12,85 ευρώ, με απευθείας ανάθεση».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/08/2012 14:50:35

Leave Comment