ΑΔΑ: Β4ΓΛΟΡ0Ρ-44Λ – Θέμα: «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την συντήρηση της ηλεκτρογεννήτριας του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 901,32 ευρώ, με απευθείας ανάθεση».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/08/2012 14:38:02

Leave Comment