ΑΔΑ: Β4ΓΛΟΡ0Ρ-1ΜΜ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την τοποθέτηση ελαστικών στα σημεία των κατεστραμμένων προσκρουστήρων του νέου λιμένα Μυκόνου, προϋπολογισμού 2857,14 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/08/2012 14:40:51

Leave Comment