ΑΔΑ: Β4Γ7ΟΡ0Ρ-ΠΜΦ – Θέμα: Περί της παραχωρήσεως ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στον Νέο Λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/08/2012 13:01:41

Leave Comment

Your email address will not be published.