ΑΔΑ: Β4Γ7ΟΡ0Ρ-3ΝΝ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Ξενάριου Ιωάννη για την επανεξέταση του ανταλλάγματος της παραχώρησης χώρου στον παλαιό λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/08/2012 12:49:08

Leave Comment