ΑΔΑ: Β4Γ6ΟΡ0Ρ-29Σ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας βιβλίων για την τήρηση του κώδικα ISPS, προϋπολογισμού 603,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/08/2012 13:06:01

Leave Comment