ΑΔΑ: Β4ΜΠΟΡ0Ρ-9Β5 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ΔΛΤΜ, προϋπολογισμού 14,448,60 ευρώ με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/12/2012 15:10:19

Leave Comment