ΑΔΑ: Β49ΑΟΡ0Ρ-Φ1Φ – Θέμα: Περί της οικονομικής προσφοράς για την διοργάνωση επιμορφωτικού προγράμματος κατάρτισης υπαλλήλων του Δ.Λ.Τ.Μ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/05/2012 14:44:40

Leave Comment