ΑΔΑ: Β498ΟΡ0Ρ-Σ6Ω – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΒΕΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/05/2012 11:30:57

Leave Comment