ΑΔΑ: Β498ΟΡ0Ρ-ΨΔ8 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΥΝΕΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/05/2012 08:36:28

Leave Comment