ΑΔΑ: Β498ΟΡ0Ρ-Ψ3Γ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΣΟΥΓΑΝΤΖΗΣ Γ. -ΚΑΡΑΦΙΛΗ Ι ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/05/2012 11:56:07

Leave Comment