ΑΔΑ: Β498ΟΡ0Ρ-Ο4Ο – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ι.ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΠΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/05/2012 12:11:40

Leave Comment