ΑΔΑ: Β498ΟΡ0Ρ-Μ1Ν – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ζουγανέλης Τάσος & Σια για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/05/2012 12:17:02

Leave Comment