ΑΔΑ: Β498ΟΡ0Ρ-8ΞΘ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/05/2012 12:08:16

Leave Comment