ΑΔΑ: Β498ΟΡ0Ρ-7ΒΧ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/05/2012 12:03:40

Leave Comment