ΑΔΑ: Β498ΟΡ0Ρ-7ΑΕ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ Δ&Π & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/05/2012 12:00:09

Leave Comment