ΑΔΑ: Β491ΟΡ0Ρ-ΩΟΦ – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο του Καλογερά Νικόλαου του Ιωάννη, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ κλάδου ΥΕ Καθαριστής Εξωτ. Χώρων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/05/2012 10:18:17

Leave Comment