ΑΔΑ: Β45ΑΟΡ0Ρ-3Ψ3 – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο του Κυρίμη Χρήστου του Δημητρίου, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ κλάδου ΔΕ29 Οδηγών

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/12/2012 14:55:44

Leave Comment