ΑΔΑ: Β455ΟΡ0Ρ-ΦΑΒ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας δεματικών (tire ups) για την τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων φωτιστικών στις κολώνες του δημοτικού φωτισμού,προϋπολογισμού 47,14 ευρώ με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/12/2012 11:20:10

Leave Comment