ΑΔΑ: Β43ΞΟΡ0Ρ-ΤΜΙ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας για την αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των λιμενικών ζωνών Μυκόνου, προϋπολογισμού 206,08 ευρώ με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/10/2012 12:32:07

Leave Comment