ΑΔΑ: Β43ΞΟΡ0Ρ-ΩΧ9 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας συσσωρευτών για τα μεταφορικά μέσα ιδιοκτησίας του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 240,00 ευρώ με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/10/2012 12:49:16

Leave Comment