ΑΔΑ: Β434ΟΡ0Ρ-ΞΥΖ – Θέμα: Περί της αιτήσεως τους Carsten Stehr για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2012

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/10/2012 09:55:17

Leave Comment