ΑΔΑ: Β434ΟΡ0Ρ-9ΥΥ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Ξενάριου Ιωάννη για την επανεξέταση του ανταλλάγματος της παραχώρησης χώρου στον παλαιό λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/10/2012 10:35:16

Leave Comment