ΑΔΑ: Β434ΟΡ0Ρ-2ΤΕ – Θέμα: Περί της οικονομικής προσφοράς για την σύνταξη διαγράμματος εξομοίωσης χώρων με χερσαία ζώνη λιμένα.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/10/2012 10:26:41

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *