ΑΔΑ: Β432ΟΡ0Ρ-Θ2Υ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών φαρμακείου,προϋπολογισμού 496,24 ευρώ με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/10/2012 10:52:15

Leave Comment