ΑΔΑ: Β432ΟΡ0Ρ-Σ4Ε – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Καλλέργη Δημήτριου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον αδιαμόρφωτο χώρο, πίσω από την περιοχή Σεγκεν, στο νέο λιμάνι Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/10/2012 12:07:19

Leave Comment