ΑΔΑ: Β432ΟΡ0Ρ-ΟΡ2 – Θέμα: Περί της κατακύρωσης της φανερής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών καταλοίπων και αποβλήτων πλοίων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/10/2012 11:17:00

Leave Comment