ΑΔΑ: Β432ΟΡ0Ρ-55Κ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της κας Τζιμα Κατερινας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών για τα έτη 2011-2012

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/10/2012 10:59:16

Leave Comment