ΑΔΑ: Β41ΘΟΡ0Ρ-ΥΨΝ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του ΝΑΟΜ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση σημαίων στο νέο λιμάνι Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/07/2012 14:23:07

Leave Comment