ΑΔΑ: Β41ΘΟΡ0Ρ-ΞΙΞ – Θέμα: Περί της επανεξέτασης της αιτήσεως της κας ΑΓΓΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τουριστικών εκθετηρίων κλπ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/07/2012 14:02:06

Leave Comment