ΑΔΑ: Β41ΘΟΡ0Ρ-Β6Β – Θέμα: Περί της παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την διοργάνωση του 4ου παζαριού χειροτεχνημάτων-καλλιτεχνημάτων των τοπικών προϊόντων και την ηλεκτροδότηση του χώρου για την 29η Ιουλίου 2012

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/07/2012 14:25:47

Leave Comment